LCBA中国中式台球积分规则
2015/6/29 16:47:36来源:北方台球网 评论 (0)

  LCBA中国中式台球积分排行榜:

  LCBA2015赛季重新建立积分系统。选手的积分排行榜为上年度积分保留10%(2014赛季)+临时积分+出场分。临时积分排行榜为LCBA公开赛、LCBA中国中式台球巡回赛(每年四站).二大赛事积分组成。

  公开赛进入64强的选手获得出场分200分,出场分按连续参加的站次计算,每站递增200分,上限为连续四站,如果球手未连续参加比赛,则本站出场分初始为200分。

公开赛出场分

第一站

连续二站

     连续三站 

     连续四站

      200

      400

        600

       800

公开赛成绩分

冠军

  亚军

并列季军

  5----8

 9-----16

17-----32

33-----64

6000

  4800

  3840

  2280

  1680

  1380

  1200

 

巡回赛进入64强的选手获得出场分400分,出场分按连续参加的站次计算,每站递增400分,上限为连续四站,如果球手未连续参加比赛,则本站出场分初始为400分。

巡回赛出场分

 第一站

    连续二站

    连续三站

    连续四站

  400

800

1200

1600

巡回赛成绩分         

                

冠军

亚军

并列季军

5-----8

9----16

17----32

33----64

10000

8000

6400

3800

2800

2300

2000

0
您还没有登录 已有0条评论 0人参与
北方台球网新浪官方微博
企业服务
焦点新闻